Alle ouders werkloos – want de juf wil niet meer ‘oppassen’

Leerkrachten luiden de noodklok. Maar liefst 80 procent is bang om besmet te raken met het coronavirus op school. De vakbond Leraren In Actie (LIA) is boos en hekelt de houding van werkende ouders om school als ‘opvang’ te gebruiken. Maar de leerplicht is toch niet bedacht door ouders?

Kinderen in Nederland zijn vanaf hun 5de jaar leerplichtig. Dat concept is niet bedacht door ouders, maar door de overheid, die van mening is dat educatie een van de pijlers van de ontwikkeling is. Er valt een hoop te zeggen over de vraag of dat de laatste jaren nog daadwerkelijk zo is met het Nederlandse onderwijs, maar daar gaat het nu even niet om. Feit blijft dat kinderen, bij wet, naar school moeten. Daarnaast leven we heden ten dage in een maatschappij waarin heel vaak beide ouders moeten werken om in het levensonderhoud van hun gezin te kunnen voorzien, als direct resultaat van het neoliberalistische overheidsbeleid van de afgelopen jaren. Gevolg is dus dat het leven van ouders ingericht is op kinderen die naar school gaan. Niet omdat ouders de verantwoordelijkheid voor hun kinderen willen afschuiven op de school, maar omdat zij de verantwoordelijkheid hebben om hen eten te geven en te voorzien van educatie. En zelfs een wereldwijde pandemie verandert daar niks aan.

lees verder